15. Board Scrum

15.1. Rationale

  • Backlog

  • Sprintlog

  • Task board

../../_images/jira-board-backlog-scrum.png
../../_images/jira-board-sprint.png

15.2. Epic

  • Brak worków (np. Poprawki błędów)

  • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

  • Wymagalność:

    • Due Date

    • Start Date

    • Assignee

  • Optymalna długość

  • Kategoryzowanie

  • Timeline i roadmapa

  • Planowanie kwartalne

  • Przypisywanie Epiców do wersji

  • Board epików

  • Business Value epików

15.3. Roadmap

../../_images/jira-board-roadmap.png

15.4. Demonstration

  • Estimate issue

  • Add sprint: set name, set duration, set start date

  • Add issues to sprint

  • Start sprint: set goal

  • Active sprint: move issues, add flag, print cards (on paper)

  • Close sprint: drop issues to next sprint

15.5. Assignments

15.5.1. Board Scrum Create

  1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all Boards

  2. Przycisk Create board (po prawej u góry)

  3. Przycisk Create a Scrum board (po prawej)

  4. Zaznacz opcję Board from existing project -> Next

  5. Board name: Imię: Scrum (gdzie Imię to Twoje imię)

  6. Project(s): Filter for Imię (gdzie Imię to Twoje imię)

  7. Z menu po lewej wybierz: Boards in this project (u góry po lewej, zaraz pod avatarem projektu)

  8. Zauważ, że w projekcie są dwie tablice i można się pomiędzy nimi przełączać